SOLEX THERM SERA

Topraksız tarım tekniği, üretimde kontrolün kısmen veya tamamen üretici de olmasından dolayı dünya genelinde geleceğin tarım modeli olarak görülmektedir. Olumsuz tarım koşullarında bile üretim yapmayı garantileyen sistemde bitkilerin su ve besin ihtiyacı kontrollü şekilde karşılanır. Topraksız tarımda topraktan kaynaklanan hastalık riski doğrudan ortadan kalkar, iş gücüne olan ihtiyaç azalır ve her yıl daha fazla ürün alınmasını sağlar.  

Topraksız tarım sadece kırsal değil kentsel alanlarda da rahatlıkla yapılabilir. Özellikle topraktan kaynaklı hastalıkların fazla görüldüğü bölgelerde sıklıkla uygulanmaktadır. Topraksız tarım, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerden etkilenmeden tarım yapmayı sağlar. Bu yöntemle istenilen bir ortamda gerekli koşulları sağlayarak yetiştiricilik yapılabilir. Sınırlı alanlarda bile yüksek verim almayı sağlar. Enerji ve işçilik maliyetleri daha düşüktür. Su tüketimini ve arazi kullanım alanını azaltır.

Ancak her sektörde olduğu üzere Topraksız Tarım Sektöründe de birçok olumsuz işletme maliyetleri bulunmaktadır : Su kaynakları , işgücü maliyeti , enerji maliyeti vb.

Seraların en önemli unsurlarından olan, ortamın ya da bitkilerin ısıtılmasında jeotermal yada kazanla ısıtma yapılan sıcak sular ya doğrudan kalorifer tesisatına verilmekte, ya da sıcak sular yardımı ile hava ısıtılarak ısıtılmış hava seralara verilmektedir.

Son yıllarda seraların ısıtılması amacıyla jeotermal suların kullanımı sonucunda ortaya çıkan atıkların çoğu kez yeterli önlem alınmadan doğaya boşaltılması gittikçe artan boyutlarda bir çevresel kirlilik sorununu gündeme getirmektedir. Havası, suyu ve toprağı bozulmuş ortamlarda yaşayan insan ve diğer canlılar bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu atıklar besin zinciri ve hidrolojik çevrim gibi yollarla, bir ortamdaki kirlilik değerini de etkilemektedir .

Özellikle eski tip jeotermal santrallerde uygun planlama ve tasarımların yapılmaması durumunda, çekilen akışkanın debisine ve bileşimlerine bağlı olarak jeotermal enerji nin kullanımı bazı çevre sorunlarına yol açmaktadır  Bu sorunlar arasında tarımsal açıdan en önemlisi hava, su ve toprak kirlenmesidir .

Ancak zararları bilinmesine rağmen, Günümüz koşulları altında en fazla kullanım talebi Jeoermal Enerji ile üretim yapılması yönündedir. Jeotermal enerji kullanım alanlarının sınırlı olması sebebiyle birçok Topraksız Tarım projesi YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ sebebiyle hayata geçirilmeyi beklemektedir.

 

İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak, firmamızın patentli ürünlerinden olan SOLEX THERM  SERA ile Topraksız Tarım Uygulamalarında herhangi başka bir Isı kaynağı kullan maya gerek kalmaksızın üretimi yapılan tüm Tarım Ürünleri için gerekli olan ısı kayna ğı Solar Enerji ile Hibrid hale getirilen SOLEX THERM SERA ünitelerimiz ile sağlanmaktadır.

 

Topraksız Tarım Sera uygulamaları için Isıtma ihtiyacınızı artık katı yakıt – jeotermal ısı aramaya gerek kalmaksızın, tamamen otomasyon sistemle çalışan ve yapay zeka destekli , YEŞİL ENERJİ sınıfında , sıfır Karbon salınımı ile doğa dostu , taşınabilir özellikte ürünlerimiz ile Seralarda hem işletme maliyetlerini düşürecek hem de temiz enerji kullanarak üretimde kaliteyi arttıracak imkanları size sunuyoruz.

SOLEX THERM SERA modellerimiz ile  mevcut yada yeni kurulacak sera sistemlerinde hat boyunca dikey ve yatay eksende bitkiler için ısıtma sağlayacak sıcak su boruları her hattın başında ünitelerimize bağlanarak kapalı sistem su devirdaimi sağlanarak bitkilerin ihtiyacı olan sıcaklık ISI TRANSFERİ yoluyla aktarılmaktadır.

Ürünlerimizin tümü 24 Volt enerji ile çalışmakta olup , hibrid modellerimizde Solar Paneller ile ünitelerimize ait enerji ihtiyacı Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile sağlan maktadır. Böylece Güneşli zaman dilimlerinde yada batarya kullanımı durumlarında Sera içi Bitkiler için gerekli Isı Enerjisi BEDAVA sağlanabilmektedir.

Ürünlerimiz çalışması esnasında otomasyon sistemi güneşli havalarda enerji ihtiyacını sağlamak için Solar Panellerden gelen enerjiyi kullanmakta olup , güneş olmayan günlerde yada gece saatlerinde şebeke elektriğinden 22* volt Elektriği alıp 24 Volt enerjiye dönüştürüp ısıtma sisteminin sürekliliğini sağlamaktadır.

Her ünite önünde kurulu hattın ısı ihtiyacını sağlamakta olup tüm verileri ekranından anlık olarak izlenebilmektedir. Sera alanında kurulacak olan diğer ünitelerimiz ana kontrol ünitesi ile tek bir ekrandan yada uzaktan erişim ile izlenebilmekte olup , herhangi bir arıza durumunda ekran üzerinde hangi ünitede arıza olduğu ve arızanın sebebi görüntülenmekte olup , arızaya müdahale açısından hız kazandırmaktadır.

Yapay zeka destekli Otomasyon kontrollü sistemlerimizde; PLC yada dokunmatik ekran kullanılmakta olup ;  su sıcaklığı – devirdaim hızı – su seviye kontrolü – arıza bildirimi görüntülenmektedir. Sistemin seviye kontrolleri – güvenlik kontrolleri sensörler vasıtasıyla sağlanmaktadır.


Sera içerisinde mevcut 50 – 60 mt uzunluğundaki bitki üretim hatlarında, su ısı seviyesi  50 – 60’c aralığında ısıya ulaştırıldıktan sonra ısınan su kapalı devre sistem çalışan borular vasıtasıyla bitkilere gerekli ısıyı oluştumaktadır.

Bu sistemi sağlayan ünitelerimiz, ortalama olarak 24 volt elektrik ile 0.85 KW / saat enerji harcamakta olup , gün içerisinde sürekli kullanımda ortalama olarak 14 saat çalışma prensibi ile her bir ünite 11.9 KW / gün elektrik sarfiyatı bulunmaktadır.

Bu elektrik kullanım miktarının Mayıs 2024 tarihi itibarıyla karşılığı :

 Günlük Sarfiyat ( ünite bazında ) = 11.9 kw  * 2,22 TL   = 26,42 TL / gün

Aylık Sarfiyat ( ünite bazında )     =  26.42 TL * 30 GÜN = 792,60 TL / ay  olacaktır.

 

10 Dönüm Kurulu bir Topraksız Tarım uygulamasında ortalama olarak 120 adet bitki üretim hattı olduğu düşünülürse :

Günlük Sarfiyat ( ünite bazında ) =     26,42 TL / gün * 120 hat  =     3.170,40 TL

Aylık Sarfiyat ( ünite bazında )     =   3.170,40 TL /  ay * 30 GÜN   = 95.112,00 TL olacaktır.

Scroll to Top